Nattekikkerter

"Nattekikkerter" er et vidt begreb. For det dækker over både termiske scannere, håndkikkerter og våbenkikkerter. Fælles for dem alle er dog, at de kan hjælpe dig til bedre at se vildtet i mørke lysforhold - og dermed øge sikkerheden, øge sandsynligheden for en succesfuld jagt, samt mindske risikoen for anskydninger. Og hvis uheldet er ude, og du eller en jagtmakker har anskudt et dyr, er en nattekikkert et særdeles effektivt redskab til at finde frem til vildtet - i lige præcis dette scenarie er særligt en termisk scanner brugbar. 

Så optimer dine vilkår for god, sikker og succesfuld jagt under mindre gunstige lysvilkår med en god nattekikkert! 

Hvad siger loven om nattekikkerter?

I henhold til "Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer §1, stk. 1, nr. 10" skal du have tilladelse til at indføre, fremstille eller samle “optisk elektroniske sigtemidler med lysstråle eller med elektronisk lysforstærknings- eller infrarødt udstyr, såfremt de er konstrueret til montering på skydevåben eller armbrøster”. 
 
I §2, stk. 1 fremgår det, at der kræves tilladelse til ved overdragelse at erhverve, besidde, bære eller anvende ovenstående elektroniske sigtemidler.
 
Alt i alt vil det altså sige, at du skal have tilladelse til at benytte dit varmesøgende kamera eller din natkikkert på både dansk og svensk grund. 
 
Tilladelsen søger du nemt hos henholdsvis det danske politi og Länsstyrelsen i Sverige. 
 

Klik her for at søge tilladelse til at bære varmesøgende kamera/natkikkert i Danmark

Klik her for at søge tilladelse til at bære varmesøgende kamera/natkikkert i Sverige

OBS: Vær i øvrigt opmærksom på, at der i dansk lovgivning er en lang række gråzoner hvad angår brugen af termiske scannere til jagt. Så det anbefales, at du læser lidt om regulativerne for brug af varmesøgende kameraer til jagt.